Algemene leden vergadering

Voor overleg binnen en tussen DRG commissies

Moderator: Moderators

kalme nelis
Posts: 1703
Joined: Mon Jul 28, 2003 8:37 pm
Location: wormer
Contact:

Algemene leden vergadering

Post by kalme nelis » Thu Nov 27, 2003 2:32 pm

Wie weet hier al wat meer van?

misschien makkelijk als we hier ook meteen de punten posten die besproken moeten worden.

Daarmee doel ik niet meteen op de commisies, deze zullen waarschijnlijk standaard besproken worden. Maar als er punten zijn binnen die commisie die je besproken wilt hebben, kan je die hier ook posten.

User avatar
Babeth
Posts: 3345
Joined: Sat Aug 16, 2003 1:43 pm
Location: Vilvoorde (B)
Contact:

Post by Babeth » Fri Nov 28, 2003 1:11 pm

Dan heb ik al meteen een pracht van een agendapunt:
- de regels
Mijn voorstel is om internationaal geldende regels te gaan gebruiken en de door de FRA overgenomen "guidelines for live events" ook over te nemen. Ik heb de oorspronkelijke al eens in het Nederlands vertaald; er zijn ondertussen wijzigingen doorgevoerd die ik nog moet vertalen. Het is interessanter om dezelfde regels te hebben als andere verenigingen omdat we dan zonder moeite internationaal kunnen gaan (lees: Engelse Kampioenen als publiekstrekker uitnodigen op onze live events !)
Maar... ik heb (samen met enkele anderen, o.a. Werner) ook een aantal andere ideeën omtrent veiligheid ontwikkeld die we willen voorleggen: iedere robot zou een checklist moeten hebben met daarop de volgorde van activeren en desactiveren, ook zouden roboteers een soort van datasheet moeten kunnen voorleggen met de technische details van hun robot waarbij we denken aan bijvoorbeeld dimensies, batterijen, speedcontroller, wapensysteem, geschatte snelheid, geschatte kracht van het wapen...

Verder ga ik ook willen spreken over internationale samenwerking in het algemeen. De FRA heeft mij gevraagd om met hen samen te werken aan de communicatie met de Europese verenigingen (vanwege mijn talenkennis en het feit dat ik meer"continentale" contacten heb dan hun eigen mensen). Dit vloeit allemaal voort uit de zeer goede ontvangst die de Engelsen al enkele malen hebben mogen genieten in Nederland en de mooie prestaties van Nederlandse robotten op live events in Engeland.
Omdat vanaf 1 januari lidmaatschap van de FRA verplicht gaat worden om mee te kunnen doen aan live events in Engeland is het noodzakelijk om te gaan denken aan internationale samenwerking (lid van DRG is lid van FRA bijvoorbeeld, Roaming Robots is dat al aan het toepassen).
Het is dus wel een bespreking waard, dus dat wordt hopelijk ook een agendapunt.
[color=indigo]I think, therefore I'm dangerous.[/color]

http://thehouseofchaos.wordpress.com/

BokkieWokkie
Posts: 31
Joined: Wed Jul 30, 2003 6:56 pm
Contact:

Post by BokkieWokkie » Sat Nov 29, 2003 6:25 pm

Vooruitlopende op de eerstvolgende ALV: Ik wil me niet meer verkiesbaar stellen als bestuurslid. Ik heb het met erg veel plezier gedaan en denk dat we een paar hele goede evenementen met elkaar georganiseerd hebben. Wie o wie wil zich beschikbaar stellen als kandidaat voorzitter?

kalme nelis
Posts: 1703
Joined: Mon Jul 28, 2003 8:37 pm
Location: wormer
Contact:

Post by kalme nelis » Mon Dec 01, 2003 4:58 pm

...wat te doen als niemand zich beschikbaar wenst te stellen als kandidaat voorzitter?...

User avatar
Babeth
Posts: 3345
Joined: Sat Aug 16, 2003 1:43 pm
Location: Vilvoorde (B)
Contact:

Post by Babeth » Mon Dec 01, 2003 5:11 pm

Dan moet de ondervoorzitter die taak waarnemen slimmeke !

(Nee ik doe het niet ! Ik ben zo al ziek genoeg ! Heb geen kontakten ! Kan niet goed kontakten leggen ! Kan niet goed onderhandelen ! Heb geen auto ! Heb andere taken ! Heb altijd overal geweigerd om voorzitter van een vereniging te worden omdat ik gewoon weet dat ik het niet goed kan !)
[color=indigo]I think, therefore I'm dangerous.[/color]

http://thehouseofchaos.wordpress.com/

docproc
Posts: 228
Joined: Tue Jul 29, 2003 11:28 am

Post by docproc » Mon Dec 01, 2003 5:42 pm

Volgens mij moet de voorzitter in dat geval aanblijven. Of de vereniging opheffen.

Overigens geld dit ook voor de rest van het bestuur, penningmeester en secretaris moeten aanblijven als er geen opvolging is.

raceeend
Posts: 485
Joined: Wed Jul 30, 2003 12:36 am
Contact:

Post by raceeend » Mon Dec 01, 2003 6:15 pm

maarja. andre heeft ook een eigen leven, wil ook wel eens wat anders doen, etc.. en is er echt niemand die denkt dat hij/zij een beetje organisatorisch talent heeft?

CreepDth
Posts: 990
Joined: Sun Jul 27, 2003 10:20 pm
Location: Waar de zon niet schijnt
Contact:

Post by CreepDth » Mon Dec 01, 2003 8:58 pm

vind het erg jammer dat Dre' der mee wil stoppen, ik zelf weet samen met ruud enzo maar al te goed wat het inhoud om iets op te zetten. Trapman is hier een mooi voorbeeld van.
Het maken van fouten noemt men al gauw opdoen van ervaring.

BokkieWokkie
Posts: 31
Joined: Wed Jul 30, 2003 6:56 pm
Contact:

Post by BokkieWokkie » Mon Dec 29, 2003 10:15 pm

Bij deze wil ik jullie allen uitnodigen voor de ALV van de vereniging DRG. Deze zal plaatsvinden op 7 februari 2004 om 14:00 uur. Noteer het alvast in je agenda. Natuurlijk kun je je hier inschrijven! Dit gebeuren vindt plaats in het clubgebouw van de HFCC Hollandia te Den Haag. Zodra de agenda bekend is kun je deze vinden op onze website www.dutchrobotgames.nl.

Er wordt een nieuw bestuur voorgedragen welke bestaat uit de volgende leden:

Marien van der Meer
Niels de Carpentier
Marco van Hek

User avatar
MJM
Moderator
Posts: 3056
Joined: Tue Jul 29, 2003 8:43 am
Location: Rijnmond

Post by MJM » Wed Jan 21, 2004 10:25 pm

Is er iets dat jullie graag op de agenda willen hebben? Mail dat dan naar mij: Marien
@
scraptosaur.
com
Je weet, wel...
Marien
Roboteer
Scraptosaur, Midnight Oil, Lt Lee, Mecha Knights, Rockey, Race Robots, Linefollowers.

User avatar
MJM
Moderator
Posts: 3056
Joined: Tue Jul 29, 2003 8:43 am
Location: Rijnmond

Post by MJM » Tue Jan 27, 2004 8:36 pm

De jaarvergadering is als volgt gepland.

13:00 deur open
Aanwezigen worden geregistreerd en er is mogelijkheid de contributie te betalen.
14:00 aanvang vergadering

Agenda
1. Opening
2. Notulen van 07/12/02
Op- en aanmerkingen van de leden en het goedkeuren ervan.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
4. Stand van zaken
a. Algemeen
Jaarverslag van secretaris. Verslag van geschillencommissie.
b. Evenementen
Jaarverslag van secretaris.
c. Financieel
Financieel verslag van penningmeester. Goedkeuring door financiële commissie (kascontrole commissie).
5. Voordracht nieuw bestuur
Voordragen van nieuw bestuur door het huidige bij monde van de zittende voorzitter.
6. Voordracht eventueel tegenbestuur (door leden)
Tegenkandidaten moeten voor de vergadering door ten minste vijf stemgerechtigde leden schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld.
7. Stemming
8. Bestuursoverdracht
Voorzitter nodigt het nieuwe bestuur uit de vergadering over te nemen. Het nieuwe bestuur zet de vergadering voort.
9. Doelen 2004
10. Verenigingscommissies
a. Geschillencommissie
Nieuw instellen voor het jaar 2004
b. Financiële commissie
Nieuw instellen voor het jaar 2004
11. Bestuurscommissies
Bekendmaken van de samenstellingen. Bij vacatures deze opvullen.
12. Samenwerking FRA en GRA
13. Voorstel statutenwijziging.
Artikel 5, lid 4, art.8 en zonodig anderen: zodat lidmaatschap van DRG niet meer voor de duur van een jaar maar tot wederopzegging is.
14. Rondvraag
Laatste mogelijkheid kleine zaken te melden of er vragen over te stellen.
15. Afsluiting
Einde van officiële deel van de bijeenkomst. Hierna gelegenheid voor een hapje en drankje in de kantine van het gastvrije HFCC. Mogelijk ook bekijken en uitwisseling van videobeelden.

18:00 we leveren de kantine weer netjes op, deze wordt 's avonds weer gebruikt voor een feest (helaas niet voor Roboteers).
Marien
Roboteer
Scraptosaur, Midnight Oil, Lt Lee, Mecha Knights, Rockey, Race Robots, Linefollowers.

User avatar
Zenith
Site Admin
Posts: 1210
Joined: Sun Jul 27, 2003 9:58 pm
Location: Rotterdam
Contact:

Post by Zenith » Tue Jan 27, 2004 9:11 pm

Pwoe dat wordt weer treinen :)

kos
Posts: 1913
Joined: Sat Aug 02, 2003 4:32 pm

Post by kos » Tue Jan 27, 2004 10:18 pm

Het spijt mij erg om te moeten mededelen dat ik die dag niet aanwezig kan zijn. Ik dacht eerst dat het op een zondag was, maar ik kwam er pas achter dat het nu een keer zaterdags is.
I.v.m. mijn stage kan ik helaas mijn werk op zaterdag niet verzetten. Een keer overslaan is lastig want die zaterdag daarop moet ik ook al weg.
Technically speaking, Whiskey is a solution.

User avatar
Carlijn
Posts: 1572
Joined: Tue Jul 29, 2003 12:16 pm
Location: Eindhoven
Contact:

Post by Carlijn » Wed Jan 28, 2004 4:44 pm

bij punt 13 heb je het over een statut wjiziging. Waar kan ik de statuten vinden?
Team EFWAH: Everything Fits With A Hammer
www.EFWAH.nl

User avatar
KASAP
Posts: 649
Joined: Mon Jul 28, 2003 7:39 pm
Contact:

Post by KASAP » Wed Jan 28, 2004 8:49 pm

Die stonden vroeger online, als zijnde publiek materiaal

Ik zal hier even de betreffende artiekelen posten:

Artikel 5
1. Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die aan de activiteiten van de vereniging willen deelnemen, of zij die het in artikel 3 gestelde doel van de vereniging steunen.
2. Leden zijn verplicht zich geheel te onderwerpen aan deze statuten en aan de op grond daarvan gemaakte reglementen en genomen besluiten hen betreffende. Deze besluiten dienen aan hen bekend te worden gemaakt. Zij zijn verplicht jaarlijks een contributie aan de vereniging te betalen, die wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
3. Leden die eerder zijn geroyeerd kunnen zich niet opnieuw als lid inschrijven tenzij het bestuur of de ALV op de eerdere beslissing van royement terugkomt.
4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar.
5. De leden hebben recht van toegang tot alle algemene ledenvergaderingen en hebben aldaar stemrecht overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in deze statuten en het huishoudelijk reglement.
6. Leden hebben het recht deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten, met inachtneming van de in het huishoudelijke reglement bepaalde uitzonderingen.
7. Een ieder, die lid wenst te worden kan zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Het lidmaatschap vangt aan nadat de contributie ontvangen is en is geldig voor de duur van het gehele verenigingsjaar.
8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.


Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt:
a) aan het eind van het verenigingsjaar;
b) door overlijden van het lid;
c) door ontzetting (royement).
Euhm...

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests