3.1 Evenement Regelement

Tijdens evenementen stellen wij, als aanvulling op het FRA reglement, de volgende algemene aanbevelingen voor en zetten we nog eens een aantal dingen op een rijtje:

Algemeen

De organistoren zullen aan het begin van een evenement duidelijk aangeven hoe de robotten in de arena geplaatst en weggehaald zullen worden en wie daarover het toezicht zal of zullen houden.
Men zal de roboteers ook wijzen op de nooduitgangen en de locatie(s) van de brandblusser(s).
Bij de zendercontrole zal een EHBO-kist ter beschikking staan en mensen met een EHBO-diploma zullen aangewezen worden.

 • Teamleden moeten 5 jaar of ouder zijn. Voor heavyweight robots moet er minimaal 1 volwassene in het team aanwezig zijn.
 • Volg de aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers en wedstrijdleiding direct en zonder discussie op. Aan het begin van een evenement zal er een briefing gegeven worden.
 • Geen alcohol in de Roboteer. Blijf nuchter!! Je zult al je aandacht, reflexen en reactievermogen nodig hebben om het hanteren en besturen van de robot zo goed en veilig mogelijk te doen. Als de wedstrijdleiding vermoedens heeft van drankgebruik wordt deelname geweigerd en de roboteer in kwestie weggestuurd uit de pits. Er wordt ook gevraagd om geen alcoholische dranken in de pits te brengen of te hebben.
 • Als deze veiligheidsmaatregelen onvoldoende in acht genomen worden kan de wedstrijdleiding de roboteer of het team erop wijzen en bij het verdere niet naleven ervan van verdere deelname uitsluiten en vragen de pits te verlaten.

Aankomst en Zenders

 • Bij aankomst moet jij je eerst bij de inschrijfbalie melden voordat jij je robot gaat uitladen. Je krijgt dan een werkbank toegewezen en we kunnen je vertellen hoe je het makkelijkst kunt uitladen en waar je de auto kunt parkeren.
 • Meteen bij aankomst dien je de zender in te leveren om te voorkomen dat er robot of andere RC apparaten op hol slaan bij een goed bedoelde test van de zender en ontvanger.
 • Er is weinig mogelijkheid om je robot te testen met de zender. Dit gebeurt alleen kort tijdens de Tech-Check, waar altijd iemand van de organisatie bij is, en die vindt plaats ofwel aan het begin van het evenement om de robot te keuren ofwel gedurende het evenement om een gerepareerde robot te herkeuren. Uitgebreide testen doe je op een clubdag, thuis of in je eigen werkplaats.

Werkbank

 • Op de werkbank moet de robot steeds op een verhoging staan zodat de wielen geen contact kunnen maken met het tafelblad, de zogenaamde "carrying cradle" of "draagnest"; als de aandrijfmotoren om wat voor redenen dan ook stroom krijgen kan de robot dan niet van de tafel rijden. Dit draagnest wordt bij voorkeur ook gebruikt om de robot te verplaatsen van de auto naar de werkbank en van de werkbank naar de arena (en andersom natuurlijk).
 • Bewegende wapens moeten gefixeerd worden met pennen, bouten, kettingen, touw of spanband. Alleen bij reparaties, afstellen, e.d. mag deze blokkering tijdelijk verwijderd worden. Er moeten dan wel steeds twee roboteers bij zijn, één die bezig is met de reparatie/afstelling en een tweede die oplet dat het pad van het wapen vrij blijft van enig hinderlijk obstakel zoals een menselijk hoofd.
 • In geen geval mag het wapen op de werkbank bekrachtigd worden met CO2, perslucht, elektromotor of wat voor aandrijving dan ook. 
  Alle uitstekende en scherpe delen van de robot dienen afgedekt te worden zodat ze niemand kunnen verwonden, gelieve hiervoor alarmkleuren te gebruiken (zwart/geel of rood/wit bijvoorbeeld, tenzij dat de kleuren van je robot zijn). 
 • Draadloos gereedschap is toegelaten op de werkbanken, uitgezonderd slijptollen. Indien er geen aparte werkplaats is waar de zwaardere machines veilig gebruikt worden dan zal er een aparte plaats aangeduid worden waar reparaties in samenspraak met de wedstrijdleiding kunnen plaatsvinden. Een soldeerbout mag op de werkbank gebruikt worden maar de locatie ervan moet duidelijk aangegeven staan en het moet onmiddellijk na gebruik afgezet worden zodat niemand zich er per ongeluk aan zal verwonden. Gelieve de werkbank te allen tijde ordelijk te houden en geen gereedschap rond te laten slingeren. Eventueel kunnen elektriciteitsdraden die over de vloer lopen met tape afgeplakt worden om de kans tot struikelen te verminderen. Ducktape is de beste vriend van de roboteer.
 • Er kan door de organisatie een aparte goed geventileerde ruimte voorzien worden om CO2-flessen bij te vullen en eventueel op te slaan. 
 • Er kan door de organisatie een aparte geventileerde ruimte voorzien worden voor die reparaties die gevaar kunnen inhouden voor omstanders zoals laswerk, het zwaardere boorwerk en slijpen.
 • Hou de gangpaden tussen de werkbanken zoveel mogelijk vrij van alle obstakels.

Kleding

Wij raden alle deelnemers aan om gepaste kledij te dragen:

 • handschoenen om de handen te beschermen tegen opengereten staal en kunststof
 • een veiligheidsbril en handschoenen bij het slijpen, boren en lassen
 • veiligheidsschoenen met een stalen neus
 • kleding die niet te los hangt of "fladdert", evenals loshangende lange haren